top of page
Untitled design.png

Xin chào!

Mình là Đinh Trang. 

Mình hiện là một freelance writer, tập trung chủ yếu vào dịch vụ ghostwriting, xây dựng nội dung chuyên sâu cho các cá nhân và tổ chức. Đồng thời, mình cũng đang trên hành trình trở thành một Coach chuyên nghiệp. 

bottom of page